Beställning inför kommande termin

Schemaläggningen av tentamen och de LU gemensamma lärosalarna görs två gånger om året, i november för den kommande vårterminen och i maj för den kommande höstterminen. Beställningen av lokaler och tentamen öppnar v.38 inför vårterminen och v.10 inför höstterminen. I samband med att beställningen öppnar, görs ett informationsutskick. Utskicket innehåller viktig information för dig som ska beställa lokaler och tentamen, läs därför utskicket noga! För att få utskicken kontakta lokalbokningbygg.luse.

Beställning av LU-gemensamma undervisningslokaler och av tentamen

Du beställer lokaler och tentamen genom Lunds universitets schemaläggningssystem TimeEdit. Detta gör du genom att lägga en bokning i TimeEdit.

Från och med vårterminen 2024 finns det olika rutiner för hur du beställer en undervisningssal och hur du beställer en tentamen. 

Så här gör du för att beställa lokal för undervisning
Så här gör du för att beställa tentamen

Lokalerna fördelas i schemaläggningen

I början av november inför en vårtermin och i början av maj inför en hösttermin stänger beställningen och schemaläggningen av de gemensamma lärosalarna påbörjas. Det är under denna schemaläggning inte möjligt att göra nya beställningar, detta för att ge schemaläggningen arbetsro. 

Under schemaläggningen fördelas lokalerna. Om möjligt bokas beställningar till önskad tid, dag och lokal. Om det finns många beställningar av samma dag och tid kan beställningar behöva bokas på alternativ tid. Eftersom schemaläggningen är ett pussel, kan det hända att lokaler och skrivsalsplatser i dina bokningar byts ut flera gånger under schemaläggningens gång. Bara för att det ligger en viss lokal eller vissa skrivsalsplatser i din bokning innebär inte detta att du verkligen kommer att få den lokalen, förrän efter det att schemaläggningen är klar! Du kan bli kontaktad av gemensamma lärosalar under arbetets gång för att reda ut de krockar som uppstår.
Schemaläggningen beräknas vara klar i mitten av juni inför en hösttermin och i mitten av december inför en vårtermin. Efter avslutad schemaläggning får alla som beställt lokaler ett mailutskick med sammanställning av bokade lokaler och information om att schemaläggningen avslutas.

Beställningar efter avslutad schemaläggning

Efter avslutad schemaläggning öppnas beställningen av tentamen och undervisningslokaler på nytt. Observera att det nu bara är möjligt att boka in i mån av lokaler som är lediga efter den avslutade schemaläggningen.

Vilka är de gemensamma skriv- och undervisningslokalerna?

En förteckning av de LU-gemensamma lärosalarna finns på medarbetarwebben

Årshjul

Inför vårtermin

Beställningen öppnar: v 38
Beställningen stänger: I början av november
Schemaläggningen avslutas: I mitten av december

Inför hösttermin

Beställningen öppnar: v 10
Beställningen stänger: I början av maj
Schemaläggningen avslutas: I mitten av juni
 

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2024-02-26