TimeEdit Statistik

TimeEdit Statistik är TimeEdits verktyg för att kunna ta ut statistik ur TimeEdit. Verktyget är i form av en egen modul som laddas ned till din dator. Modulen kräver att du har Java installerat på din dator. För att få tillgång till TimeEdit Statistik behöver du en särskild behörighet. Kontakta din processledare för att få tillgång till denna!

Det går även att ta ut underlag för statistik genom att göra en sökning i TimeEdit Viewer och sedan bearbeta uppgifterna i sökningen i Excel. För att få mer information om  och stöd i hur du gör detta, kontakta processledaren på din fakultet!

Lathund till TimeEdit Statistik

TimeEdit AB:s lathund till TimeEdit Statistik

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2022-08-12