Om ekonomisk befogenhet

För att få lov att boka lokaler som är försedda med en avgift för bokning, krävs en speciell delegation från din institution eller motsvarande. Syftet med detta är att få kontroll över vem som ådrar sin institution eller motsvarande kostnader för lokalhyra. Delegationen heter Ekonomisk befogenhet. Vem som får ådra sin institution eller motsvarande kostnad, varierar på olika ställen på Lunds universitet och därmed vem som blir beviljad ekonomisk befogenhet.

Prata med din studierektor, prefekt eller motsvarande för att ta reda på vad som gäller hos dig!

Du som skall ansöka om ekonomisk befogenhet, gör detta på följande sätt:

 1. Gå in här srs.ht.lu.se/objekt/konteringsstrangar att se vilken ekonomisk befogenhet du har idag. Du ser också vilka konteringssträngar som finns i TimeEdit och var den/de du behöver behörighet för finns i organisationen. Detta hjälper dig se vilket kostnadsställe du ska söka behörighet för.
 2. Gå till LUCAT https://lucat.lu.se/ och logga in
 3. Gå till Min sida -> Mina behörigheter
 4. Välj Ansök om behörighet till höger, ovanför listan på dina nuvarande behörigheter
 5. Välj Behörighetstyp "IT-tjänst"
 6. Välj IT-tjänstgrupp "Studieadministration"
 7. Välj IT-tjänst "TimeEdit"
 8. Välj Behörighet "Ekonomisk befogenhet"
 9. Ange vilket eller vilka vilka kostnadsställen du skall ansöka om att få boka till
  • Skriv in kostnadsstället i sökrutan under rutan "Attestorganisationer"
  • Klicka på "Lägg till"
  • Upprepa för varje attestorganisation/kostnadsställe som du vill ansöka om behörighet att få lov att boka för
 10. Klicka på "Ansök"
 11. Ansökan går nu till prefekt eller motsvarande för godkännande!

 

Påminn gärna den som är attestansvarig på din institution eller motsvarande om att gå in och godkänna din ansökan!

Observera att det för rena lokalbokningar också krävs att det kostnadsstället du söker befogenhet för har konteringssträngar inlästa i TimeEdit för att du ska kunna boka/beställa en lokal som innebär en debitering. Mer om hur det fungerar och hur du gör om du behöver konteringssträngar inlästa läser du under "Lokalkostnader och konteringssträngar".

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2021-08-26