Lokalkategorier och lokaltyper

I TimeEdit kan man filtrera lokaler på två sätt. Dels finns det ett grovmaskigt sätt att filtrera, genom s.k. lokalkategorier och dels finns det ett mer finmaskigt sätt att filtrera genom att filtrera på lokaltyper. En lokal tillhör bara en lokalkategori, men kan tillhöra flera lokaltyper. Lokaltyperna kan sättas helt oberoende av vilken lokalkategori en lokal tillhör. Syftet med lokalkategorier och lokaltyper är att underlätta för dig som användare att hitta den typ av lokal du behöver, oavsett om du använder det mer avancerade verktyget TimeEdit Core eller självservicegränssnittet i TimeEdit Reserve.

Det finns följande lokalkategorier som definieras på följande sätt:

Lokalkategori

Definition

Mötesrum

Rum för möten/sammanträde.

Hörsal

Sal med gradänger och fast möblering.

Lärosal

Platt sal avsedd för undervisning.

Datorsal

Sal med stationära/bärbara datorer.

Skrivsal

Sal som kan användas för tentamen, men även beroende på salens utrustning till andra aktiviteter såsom workshops, konferenser etc.

Grupprum

Mindre salar för grupparbete företrädesvis avsett för grundutbildning.

ALC-sal

Runda bord för samarbete samt mobila skrivtavlor, ofta bildskärmar. Lämpliga för kollaborativa lärandeformer.

Samlingssal

Aula, Högtidssal, Konsertsal, används oftast inte i undervisningen.

Studio

Rum med inspelningsmöjligheter

Laborationssal

Sal med utrustning för laboration, dock ej datorsal.

Verksamhetsspecifik lokal

Lokal som används inom specifika utbildningsprogram/kurser och som ej kan nyttjas av andra verksamheter.

 

Det finns i dag ingen bra definition över de lokaltyper som finns i TimeEdit. Detta är ett område i behov av registervård.

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2021-11-19