Tillgänglighetsredogörelse

Tillgänglighet för webbsidan ” Schemaläggning och resursbokning”.

Förvaltningen av Lunds universitets schemaläggnings- och resursbokningsverktyg står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur SRS hemsida uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen.
 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbsidan ”Schemaläggning och resursbokning” som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du kontakta Servicedeskluse. Svarstiden är normalt sju arbetsdagar.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, tveka inte att meddela oss så att vi får veta att problemet finns!

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av SRS hemsida. Vi har gått igenom checklistan på https://webbriktlinjer.se/wcag/?checklista och gjort praktiska tester av styrningen av webbsidan. Vi har också använt oss av webbläsartillägget Funkify  och verktyget wave för att granska webbsidan. Sidan har även testkörts genom verktyg för automatisk uppläsning med MacOS inbyggda verktyg ”VoiceOver” i MacOS 12.6. 

 Senaste bedömningen gjordes den 2021-11-18.

Webbplatsen publicerades 2011.

Redogörelsen uppdaterades senast den 2021-11-18.

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2022-12-09