Lokalkostnader och konteringssträngar

Sätten som Lunds universitets fakulteter finansierar sina lokaler på varierar. Nedanstående gäller enbart för de lokaler för vilken en avgift tas ut.

För att debiteringen av lokalkostnader skall fungera i TimeEdit, måste man ange varifrån pengarna för lokalkostnaden skall tas. Detta görs med hjälp av en sk konteringssträng. En konteringssträng består av kostnadsställe, verksamhet och aktivitet.

För rena lokalbokningar krävs det att en konteringssträng läggs på bokningen eller beställningen. Dessa konteringssträngar är på förhand inlästa i TimeEdit. Saknar du de konteringssträngar du behöver för att boka och/eller beställa lokaler, kontakta din processledare så ser denna till att önskade konteringssträngar blir inlästa i TimeEdit!

För schemabokningar är en förinställd konteringssträng kopplad till den kurskod som läggs in i en bokning. Den eller de lokaler som finns i bokningen blir debiterade på denna konteringssträng. Önskar du ändra konteringssträng som ligger på en viss kurs, kontakta processledaren för din fakultet! För att ta reda på vilken konteringssträng som ligger på en viss kurs, gör så här:

  1. Gå till TimeEdit-schemat för önskad kurs
  2. Klicka på en valfri schemapost
  3. Klicka på kurskoden
  4. Du får nu upp alla uppgifter som finns i TimeEdit om kursen, däribland var kursen konteras!
Sidansvarig: srsbygg.luse | 2022-08-24