Förvaltningsgruppen

Förvaltningsgruppen är sammansatt av en representant från varje fakultet och leds av förvaltningsledaren från LU Byggnad.

Förvaltningsgruppens uppgift är att se till att system hela tiden möter organisationens behov och att samordna vidareutvecklingen så att systemet förändras i den riktning som efterfrågas. I detta arbete ingår också att övervaka, samordna och utveckla schemaläggnings- och resursbokningsprocessen vid Lunds universitet.

Förvaltningsgruppen sammanträder en gång i månaden under terminstid och lämnar ett underlag till förvaltningsstyrgruppen, som fastställer förvaltningsplanen som styr förvaltningsgruppens verksamhet och budget.

Förvaltningsgruppen har följande ledamöter:

 • Anna Norlöv, systemförvaltare (LU Byggnad) och processledare (Gemensamma lärosalar)
 • Rikard Stymne, teknisk systemförvaltare (LDC)
 • Poul Gryciuk, teknisk systemförvaltare (LDC)
 • Emma Grönberg, systemförvaltare (LU Byggnad)
 • Andreas Skog (Gemensam förvaltning)
 • Love Liedholm (LTH)
 • Kristina Gröndahl Nilsson (S-fak)
 • Adelé Månsson (M-fak)
 • Anders Kullberg (N-fak)
 • Agnes Borg (HT-fak)
 • Jan Michelsen (K-fak)
 • Marie Pihl (EHL)
 • Madeleine Rietz (J-fak)
 • Carola Fors (Campus Helsingborg)
Sidansvarig: srsbygg.luse | 2023-02-23