Olika webbingångar i TE Viewer

Oavsett vilken webbingång du använder, hittar du samma bokningar i TimeEdit. Olika webbingångar visar ut olika egenskaper på samma bokning med olika design, beroende på i vilket syfte webbingången är skapad. Datan, de fasta egenskaperna hos en bokning är dock alltid de samma oavsett vilken webbingång du söker ut bokningen i.

Exempel

En bokning har följande egenskaper:

 • Tid: 10–12
 • Datum: 12 januari
 • Veckodag: onsdag
 • Kurs: ABC123 Schemaläggningens historia
 • Studentgrupp: ABC123-VT2
 • Lokal (Namn): Byrålogen Partyrummet
 • Lokal (Rumsnummer): By:315
 • Lärare: Fia Pedagog
 • Undervisningstyp: Föreläsning
 • Kostnadsställe (siffror): 809010
 • Kostnadsställe (Namn): LU Byggnad
 • Bokad av: Pelle Schemaläggare
 • Kostnad för lokalen: 1050 kr
 • Boknings-ID: 12345678

Det finns två olika webbingångar, en i syfte att visa undervisningsschema och en som skall visa varje institutions lokalkostnader.
I schemaingången visar man ut följande saker i följande ordning:

Onsdag
10–12
12 januari

ABC123 Schemaläggningens historia

ABC123-VT22

Byrålogen Partyrummet

Fia Pedagog

Föreläsning

12345678

 

I ingången för lokalkostnader visar man ut följande saker i följande saker i följande ordning:

By:315

10–12
12 januari

ABC123

809010
LU Byggnad

Pelle Schemaläggare

1050 kr

12345678

 

Det är alltså samma bokning med samma innehåll, men visat på två olika sätt. Du kan titta på alla bokningar på LU i vilken ingång som helst*.


*Konstnärliga fakultetens bokningar är begränsade till konstnärliga fakultetens låsta ingångar av GDPR-skäl.

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2023-09-19