Bokningslägen – olika sorters bokningar i TimeEdit

I den universitetsgemensamma ingången för TimeEdit Reserve (självservicegränssnittet på webben) används bara den som heter Lokalbokning personal webb. På fakulteternas egna ingångar används även andra bokningsmallar.

I TimeEdit Core kan man göra olika sorters bokningar för olika ändamål. Olika användare av TimeEdit Core har tillgång till olika bokningsmallar, beroende på var man arbetar och vad man arbetar med.

Så här kan man kort förklara skillnaden mellan dem:

Bokningsläge

När använda?

Skillnad?

Schemaläggning

Till all undervisning. När en bokning skall in i ett schema. Finns det en kurskod, skall du använda bokningsläget schemaläggning. Kan även användas för tex doktorandkurser mm.

Flera unika undervisningstyper tex föreläsning. Nödvändigt för att kunna söka ut ett samlat schema på en viss kurskod på webben. Personal blir upptagen för att förhindra dubbelbokning av personalen.

Lokalbokning

Till alla bokningar som inte skall in i ett schema, tex möten, disputationer, konferenser mm. Används endast via bokningsklient.

Personalen blir bokad och spärras från bokning på samma tid. Bra att använda då en personal skall närvara på möten och inte skall dubbelbokas till undervisning.

Lokalbokning personal webb

Till alla bokningar som inte skall in i ett schema, tex möten, disputationer, konferenser mm. Används via webbokning och bokningsklient.

Personalen är med som bokningsreferens och går att dubbelboka för andra aktiviteter.

Lokalbokning stud

Används då enskilda studenter skall boka grupprum och repetetionslokaler.

Skall inte användas av studentorganisationer tex kårer, AF-föreningar mm. Dessa använder i stället antingen  TimeEdit Reserve som använder Lokalbokning personal webb, eller så vänder sig föreningen  direkt till lokalägaren för att boka.

Utrustningsbokning

Vid bokning av utrustning, tex lånedatorer.

Används när enbart utrustning skall bokas. Personal är med som bokningsreferens och kan dubbelsbokas.

Spärrbokning

När ett objekt skall spärras för användning. Används vid tex lokalunderhåll, uppdatering av datormjukvara på lånedatorer, spärr av personal som är på konferenser mm.

 

Eventbokning

Används för att boka in event i TimeEdit

Används i dag enbart för Vattenhallens verksamhet och är anpassad för denna.

När skall jag använda "Lokalbokning" och när skall jag använda "Lokalbokning personal webb"?

Vill du kunna lägga på en personal i en bokning, utan att hen blir upptagen, kan du använda Lokalbokning personal webb. Då får du automatiskt upp hens e-postadress adress på bokningsbekräftelsen. Vill du boka in en personal på ett möte, så att personalen av misstag inte schemaläggs på en kurs då mötet äger rum, kan du i stället använda dig av Lokalbokning.

Anledningen till att vi har två, var för att vi behövde ett annat regelverk för lokalbokning när vi öppnade TimeEdit Reserve, vårt självservicegränssnitt. Det blir en exakt likadan bokning i TimeEdit, när du gör en bokning i läget Lokalbokning personal webb, som när du gör en bokning här: cloud.timeedit.net/lu/web/lugem1/ri1Q5.html

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2021-11-19