Fritexfälten i TimeEdits bokningar

I TimeEdits bokningar finns det olika fritextfält. Vilka fritextfält som finns beror på vilken sorts bokning du gör. Här följer en förteckning över fritextfälten i Lunds universitets installation av TimeEdit.

Namn på fritextfält

Finns på följande typer av bokningar.

Max antal tecken*

Innehåller personuppgifter

Används till

Arbetsnotering

Lokalbokning webb personal

50

Nej

En kort notering om en beställning kollegor emellan i en grupp av beställningsmottagare. Det kan tex vara "Måste dubbelkolla med husprefekt innan studentbokningen godkänns" eller "Vill diskutera brandvakt innan beställningen godkänns". Fältet är kort för att kunna tas fram som kolumn i TE Cores beställningslista.

Belopp

 • Lokalbokning webb personal

 • Lokalbokning

 • Schema

 • Utrustningsbokning

N/A

Nej

Kan endast redigeras av LU-admin med 3-konto. I fältet återläses det belopp som debiterats för en bokning i Raindance, i samband med månadskörningen av kostnader, detta för att de som bokat en lokal, skall kunna få information om kostnader för lokaler och utrustning.

Evenemangsupplägg

Evenemangsbokning

255

Ja

Information om ett visst evenemang.

Externa lärare

Schema

63

Ja

Namnet på en gästlärare som inte finns i LUCAT. Visas ut i schemavisningar i TE Viewer.

Extradebitering

Evenemangsbokning

128

Nej

Extra kostnader för ett evenemang.

Intern kommentar

 • Lokalbokning webb personal

 • Lokalbokning

 • Schema

 • Utrustningsbokning

 • Spärr

 • Evenemang

255

Nej

Kommentar som riktar sig inåt mot den som administrerar bokningen. Det kan vara uppgift om alternativa lokaler vid beställning, eller en notis om något som behöver göras med bokningen, eller om specialöverenskommelser kring bokningen.

Kontaktuppgifter

 • Lokalbokning webb personal

 • Utrustningsbokning

255

Ja

Kontaktuppgifter till den som bokat en lokal eller en utrustning.

Litteratur

Schema

500

Ja

Litteratur som skall ha lästs av studenterna till ett undervisningstillfälle.

Manuell debitering

 • Lokalbokning webb personal

 • Lokalbokning

 • Schema

 • Utrustningsbokning

Fältet är en kryssruta

Nej

Plockar bort en bokning från månadsdebiteringen. Om du bockar i rutan kommer du att vid månadsskiftet efter det att bokningen infallit, bli kontaktad av din processledare som kommer att fråga dig hur du vill att bokningen skall debiteras. När du kryssar i Manuell debitering, skriv alltid i intern kommentar, varför du bockar i den och vad du vill skall hända med debiteringen för bokningen. Detta sparar både dig och din processledare tid.

Platskommentar

Schema

63

Nej

Namnet på en extern lokal som inte finns i TimeEdit, tex Domkyrkan eller Dalby hage. Visas ut i schemavisningar i TE Viewer.

Pris-aktivtet

Evenemangsbokning

8

Nej

Fältet används i liten grad

Pris-lokal

Evenemangsbokning

50

Nej

Fältet används i liten grad

Pris-tillval

Evenemangsbokning

8

Nej

Fältet används i liten grad

Publik kommentar

 • Lokalbokning webb personal

 • Lokalbokning stud

 • Lokalbokning

 • Schema

 • Utrustningsbokning

 • Spärr

 • Evenemang

500

 

En längre kommentar för information som riktar sig utåt, mot deltagare m.fl. för en viss bokning.

Titel

 • Lokalbokning webb personal

 • Lokalbokning

 • Schema

 • Utrustningsbokning

 • Spärr

 • Evenemang

31

Nej

En kort titel på ett undervisningsmoment eller en lokal-, utrustnings- eller spärrbokning. Syns i kalendern och bokningslistan i TE Core och utåt på TE Viewer i de flesta webbingångar.

URL

 • Lokalbokning webb personal

 • Lokalbokning

 • Schema

125

Nej

När du vill ge en URL till den som tittar på en viss bokning. Det kan vara en referens till en gästföreläsares hemsida eller en kartlänk för att hitta till en viss lokal.

 

* Tänk på att TimeEdit räknar Å, Ä och Ö som två tecken per bokstav

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2023-09-19