Utbildningar och kurser

Det finns olika sätt att använda TimeEdit på och beroende på vilka behov du har finns det olika typer av utbildningar du kan gå.

Jag behöver boka enstaka lokaler

Brukar du boka ett fåtal lokaler för möten och disputationer och har inte mer behov av bokning än så? Då räcker det kanske med att använda TimeEdit:s självservicegränssnitt. Du hittar självservicegränssnittet här: cloud.timeedit.net/lu/web/lugem1/ 
Om du känner dig osäker, så finns det en lathund du kan använda dig av här:
https://srs.ht.lu.se/boka-bestall/webbokning/

Personalansvar för schemaläggare

Är du chef som har personalansvar för administrativ personal som arbetar i TimeEdit Core och/eller är ansvarig för en större omorganisation och därför behöver en orientering i vad TimeEdit är och hur systemet förvaltas, för att kunna fatta rätt beslut för din personal eller för att veta hur du skall tänka i det förändringsarbete som du genomför, kontakta då någon av oss som är systemförvaltare för TimeEdit. Vi bokar gärna in ett möte med dig och gör en genomgång av det du behöver veta! Ett samtal av det här slaget är även en inkörsport till en fortsatt dialog med oss i TimeEdit-förvaltningen. Du når oss på e-postadressen srsbygg.luse.

Jag ska lägga schema eller vara ansvarig för bokning av lokaler och/eller utrustning

Skall du lägga schema, justera lagda schema, ta emot beställningar av lokaler eller arbeta med komplex bokning med många olika faktorer som lokaler, utrustning, personal och studentgrupper inblandat? Då ska du använda TimeEdit:s avancerade bokningsverktyg TimeEdit Core. För att få TimeEdit Core-behörighet, behöver du gå en kurs som består av en självstudiedel och en klassrumsdel. Båda delarna är obligatoriska. Du börjar med att gå självstudiedelen. Det gör du när du har tid och i det tempo som passar dig. Efter självstudiedelen får du ett användarkonto i TimeEdit Core. Du skall sedan gå en klassrumsdel. Klassurmsdelen är obligatorisk. Om du inte går klassrumsdelen inom sex månader efter det att du fått ditt konto, stängs kontot ner tills dess att du gått klassrumsdelen. Du anmäler dig till både självstudiedelen och till klassrumsdelen genom kompetensportalen.
 

Anmälan till TimeEdit Core-kuren i kompetensportalen

Självstudiedelen

Jag behöver allmän kompetensutveckling och tänker att det vore bra att veta mer om TimeEdit

Tänk på att TimeEdit är ett bokningssystem. För att få ett konto, måste du ha något att boka i form av lokaler, utrustning eller schema. Om din institution eller motsvarande inte tidigare har använt TimeEdit, behöver ni göra ett s.k. införandeprojekt, där det ni vill boka läggs in i TimeEdit. För att göra detta, kontakta den som är processledare, TimeEdit-ansvarig på din fakultet. Du hittar vem det är på den här listan: https://srs.ht.lu.se/processledare/
 

Införandeprojekt

Tillhör du en enhet inom Lunds universitet som inte tidigare använt TimeEdit? Då skall du kontakta processledaren för din fakultet och i samarbete med denna starta ett införandeprojekt. I anslutning till införandeprojektet kommer en separat utbildning att planeras in för de medarbetare på enheten som skall ha tillgång till TimeEdit.

TE Core-kursen i kompetensportalen

Självstudiedel (del 1 av 2) 
För att anmäla dig till självstudiedelen, behöver du en kod som du får av din processledare.

Klassrumsdel (del 2 av 2) 
Välj det kurstillfälle som passar dig bäst!

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2022-08-12