Självservicegränssnittet - TimeEdit Reserve

TimeEdit Reserve är ett finare namn på den webbokning av lokaler som är TimeEdits självservicegränssnitt.

Du loggar in i TimeEdits självservicegränssnitt med ditt LUCAT-ID och får då upp en lista på de lokaler och den utrustning som du har behörighet att boka. Tänk på att du bara kan se de lokaler och den utrursting som du har rätt att boka. Dina rättigheter till detta styrs utifrån vilken ogranisationstillhörighet du har i LUCAT.

Lathundar till TimeEdit Reserve:

Studievägledarbokning

Webbokning - TimeEdit Reserve

Upprepande bokning - Att boka flera datum i TE Reserve

 

TimeEdit Reserve på Lunds universitet

Bokning av lokaler och utrustning i TimeEdit

Bokningsbara lokaler på Lunds universitet

För att se vilka lokaler som är bokningsbara på Lunds universitet, kan du gå till lokalkatalogen där vi samlat länkar till så väl de LU gemensamma lärosalarna som till fakulteternas egna lokalförteckningar.

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2022-10-26