Samordnad tentamensservice

Tentamensavdelningen

Samordnad tentamensservice blev den 1 november 2023 en egen avdelning, Tentamensavdelningen inom sektionen LU Byggnad. Avdelningen har nu egna sidor på så väl medarbetarwebben som på studentwebben på Lunds universitets webbplats.

Är du medarbetare hittar du tentamensavdelningen sidor här:

https://www.medarbetarwebben.lu.se/forska-och-utbilda/stod-till-utbildning/utbildningsadministration/tentamensavdelningen

Är du student hittar du hittar du tentamensavdelningen sidor här:

https://www.lu.se/studera/livet-som-student/service-och-stod/examination-i-annexet-och-pa-sparta

Kontakt

Tentamensavdelningen når du på e-post: 
tentamensservicebygg.luse

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2024-05-16