Att prenumerera på ett schema från TimeEdit Viewer

Det finns två sätt att få över bokningar från TimeEdit in till din elektroniska kalender. I det ena fallet görs en prenumeration där bokningarna i kalendern uppdateras när bokningarna uppdateras i TimeEdit, i det andra fallet importeras ett statiskt schema som inte uppdateras

Eftersom Outlook är den vanligaste elektroniska kalendern inom LU, gäller beskrivningen nedan Outlook, men självklart går det att prenumerera även till alla andra kalenderprogram!
 

Sökning

Välj en schemaingång och sök ut de bokningar du vill ha importerade till din elektroniska kalender. Det kan vara schema för en kurs, ett utbildningsprogram eller en utsökning på de bokningar du själv finns med på.

Prenumerera på ett schema

Välj Prenumerera uppe till höger precis under den ljusgröna bården
Du får nu en prenumerationslänk som skall klippas in i exempelvis Outlook eller någon annan elektronisk kalender.

För att klippa in länken i Outlook:

  1. Gå till din kalender och ställ sig på fliken start.
  2. Välj Öppna kalender->Från Internet.
  3. Kopiera in länken från TimeEdit i rutan som nu visas.
     

Import av bokningar till din elektroniska kalender

  1. Välj Ladda ner->iCal.
  2. Spara filen på din dator. 
  3. Öppna filen. Bokningarna lägger sig nu som en egen kalender i listan över kalendrar i ditt kalenderprogram.
     

Tänk på att ...

... om du väljer alternativet prenumerera och använder en webbingång som är tidsbegränsad (tex en webbingång som bara visar en viss termin), kommer din prenumeration att upphöra då webbingångens datumgränser upphör. Du måste då prenumerera på nytt, för att fortsätta få bokningar från TimeEdit.

... om du väljer alternativet prenumerera, så kommer bokningarna att tas bort ur kalendern efter en tid.

... de inställningar du gör i ditt kalenderprogam, påverkar hur programmet hanterar hur bokningarna kommer att fungera.

Sidansvarig: srsbygg.luse | 2022-11-03